Paragliderutdannelse, de ulike trinn

  • PP2 – elev – etter endt nybegynnerkurs.
  • PP3 – – pilot, lett sveving – etter minst 60 turer og 10 timer + eksamen. Du har nå lov til å fly i løft uten instruktør.
  • PP4 – pilot, avansert sveving – etter minst 40 timer, sikkerhetskurs, 1 år + eksamen. Du skal nå kunne beherske flyging i turbulens.
  • PP5 – pilot, distanse/konkurranse/acro – etter minst 80 timer, 5 distanseturer. Du er nå sjef.
  • TP – tandempilot – Minst PP4 og 5 turer tandem med instruktør.