RNFDROP 2023

Resultater 30.05.2023:

Run and fly League 2023 – Regler

Start: 01/04-2023  

Slutt: 30/09-2023  

Deltager avgift: 100kr (premier og utgifter) 
 

Målet med konkurransen er å løpe eller gå fleste høydemeter i løpet av konkurranseperioden. Turen må gjennomføres i forbindelse med flyving med paraglider, hangglider eller speedglider. Rekkefølge er valgfritt, du kan fly først og gå opp igjen etterpå – eller motsatt. 

Antall høydemeter gått blir målt ut ifra den faktiske høydeforskjellen mellom start og sluttpunktet for turen. Kun turer over 100 høydemeter er gjeldene. Høydemeter er den faktiske høydeforskjellen mellom to punkter som er gått eller løpt med fullt flyutstyr, eventuelt en del av HG utstyr over 5kg.  

Regler:  

1. Liga er for alle piloter fra alle klubber i Norge med gyldig lisens PP3, SP3, SPG3 eller høyere. Påmelding skjer via epost: ainakarlgard@gmail.com  

Deltaker må legge ved kopi av gyldig kompetansebevis, forsikring og Antidoping Norges e-læringsprogram «Ren utøver» under minidrett.no ved påmelding.  

2. Utøver må benytte flightlog.org og følgende kodeord ved logging: RNFDROP-XXXm hvor XXX er antall meter høydedifferanse. Turene kan utføres i Norge eller i utlandet. 

Konkurransen er tillitsbasert, hver enkelt må derfor stå inne for logging av korrekt høydemeter. Lim gjerne inn link fra Strava eller tilsvarende, men dette er ikke et krav.  

3. Piloten har selv ansvaret for egen sikkerhet under hele arrangementet og vi anmoder derfor utøverne om å ikke utsette seg selv eller andre for noen økt fare; 

 • Det er opp til utøver å vurdere værforhold under ligaen, slik som ved enhver annen flytur.  
 • Ved å fly i le side, sterk vind eller andre uegnede værforhold.  
 • Startsted og landing skal være egnet for pilotens nivå.  

4. Piloten er selv ansvarlig for at utstyret er typegodkjent og av god kvalitet, slik at man ivaretar sikkerheten. Klubben oppfordrer alle utøvere til å benytte nødskjerm og ryggbeskyttelse. 

5. Piloter kan klage til stevneleder over avgjørelser de mener er urimelige. Dersom klagen ikke blir tatt til følge av stevneleder, kan en levere en skriftlig protest som blir behandlet av juryen.  

6. Endelige resultater sendes deltakere på e-post slik at deltakerne får 24 timer til å levere klage/protest. Resultatene vil deretter bli offentlig publisert på dropfly.no  

7. Diskvalifisering: 2 advarsler fører til diskvalifisering. Stevneleder/sikkerhetsansvarlig i samråd med arrangør kan gi advarsler.  

8. Arrangør skal sende ut invitasjon til alle klubber i NLF/HPS, kopi av invitasjonen skal også sendes KUHF og HPS/NLF det oppfordres til å legge invitasjonen ut på riktige sosiale medier. Invitasjonen skal inneholde god informasjon om konkurransen, pris, krav til deltakelse og kontaktinformasjon for konkurransen. 

9. Jury, stevneleder eller arrangør kan når som helst stoppe arrangementet hvis de mener det er nødvendig. 

DROP stiller med følgende Jury under konkurransen:  

Hovedansvarlig / stevneleder: Vasilis Besikiotis  

Hovedansvarlig 2: Robert Jensen  

Sikkerhetsansvarlig / Førstehjelpsansvarlig: Ivar Hølaas  

Resultatansvarlig: Aina Karlgård  

Stevneleder  

 • Har erfaring fra fjorårets arrangement, og har satt seg inn i KUHFs sikkerhetsinstruks.  
 • Utførelse av konkurransen ihht gjeldene regler  
 • Være bindeledd mellom utøvere og andre involverte.  

Sikkerhetsansvarlig:  

 • At utførelsen av konkurransen ikke går utover pilotenes sikkerhet.  
 • Bidra til at utøverne forholder seg til regler og har overordnet myndighet til å kansellere/stoppe konkurranse i samråd med stevneleder. 

 Hilsen Drop styret V/Robert Jensen. 

RNFDROP 2022

Gratulerer så mye til Espen Åshammer med flest turer og til Klemet Store med flest løpte høydemeter.

Fantastisk innsats gjennom 7 måneder med konkurranse. 21 piloter fra 10 klubber har deltatt. Totalt er det gjennomført 969 turer og løpt 270 249 høydemeter.

Konkurransen har vært delt i to kategorier, antall turer og høydemeter.

Antall turer.

 1. Espen Åshammer (308)
 2. Klemet Store (282)
 3. Eirik Breen (107)

Antall Høydemeter.

 1. Klemet Store
 2. Espen Åshammer
 3. Vasilis Besikotis

Det blir høytidelig utdeling av premier under klubbens julebord!

Beskrivelse av leaguen:

Start: 01/04-2022

End: 31/10-2022

Piloter fra alle klubber i Norge med gyldig lisens PP3 og opp kan delta. For at turen skal være gyldig må man gå eller løpe fra landingen opp til start. Vi setter et minimum på 100 høydemeter.

Alle deltar ved å starte kommentarfeltet i flightlog med RNFDROP-123m hvor 123 er antall høydemeter man har løpt/gått opp fra landing til start.

Det gjelder i utgangspunktet alle turer i Norge men vi ser også på muligheten for å hente inn turer flydd i utlandet. Så benytt gjerne koden RNFDROP-123m i utlandet og.

HUSK GOD AIRMANNSHIP. God tur og lykke til.

Det blir fire kategorier ABCD.

A. Antall høydemeter. Det vil si høydemeter man har løpt.

Eksempel: En tur fra hovedlanding til start på Egge gir 410 m.

B. Løp på tid. Denne er kanselert grunnet få deltakere.

her er linken med segmenter som ble laget for denne konkurransen, søk på RNF:

https://www.strava.com/athlete/segments/created

C. Antall run n fly turer.

D. Vi jobber med å arrangere en konkuranse dag på en av de tre lokale startene våres:

 • D.1 Egge
 • D.2 Solbergåsen
 • D.3 Ryghåsen