Åpning av luftsportsbokser; Hokksund A og Hokksund B

Vest for Drammen finnes luftsportsbokser som kan åpnes og gi økt høydebgrensning.

Infoskiltet på Solbergåsen start informerer om aktuelle luftsportsbokser. Se skiltet her.

Bruk av disse boksene reguleres iht til Avtale_mellom_Avinor_og_NLF_vedr_luftsportsomrader. Regler i denne avtalen må følges. Avtalen krever en bakkestasjon med en person tilgjengelig (som ikke selv flyr) med radio og telefon.

DROPs bakkestasjon har for tiden telefonnummer 9842 8925.

Detaljert instruks:

Krav til forberedelser:
– hp/pp-krav: Minimum trinn 4.
– Må beherske norsk og ha norskt mobilnummer.
– Må ha lest/forstått den generelle avtalen mellom Avinor og Luftsportsforbuntet.
– Må ha lest/forstått/memorert luftrom/kart for Drammen/Hokksund og de muligheter og begrensninger dette beskriver.
– Må kunne bruke påkrevet utstyr godt.
– Må ha meldt seg på DROPS’s SMS-tjeneste. (EKANAL DROP til 1963).

Krav til utstyr:
– Radio som kan lytte og sende på «NAK-frekvensen» FM154.175MHz
– Mobiltelefon som kan betjenes i luften, med god to-veis lydkvalitet (f.eks. Bluetooth i hjelmen)
– GPS-enhet med luftromskart ,høydemåler og 3D-logger. Maks 10 sek. logge-intervall.

Før take-off:
– Sjekke med Bakkestasjon at boksen er åpnet, og til hvilken høyde. Det kan variere! ( Bakkestasjon sender ut sms om dette på sms-tjenesten)
– Sjekke at påkrevet utstyr fungerer. ( Hvis ikke: Kan da ikke fly over den vanlige TMA-grensen.)
– Sende sms med kodeordet START og navn til DROPs bakkestasjon (mob: 9842 8925 ). ALLE må sende melding fra sin egen telefon.

I lufta, oppe i boksen:
– Lytte på radio, om det skulle komme meldinger om kansellerte bokser.
– Følge med på andre oppe i boksen. Hvis man ser pg’er som «drar ører» så er dette signal om å gå ned til under TMA.
– Hvis man får beskjed om kansellerte bokser: Kvittèr til sender og send meldingen videre (radio). Trekk så ører for å gå ned. (pg)
– Ved svikt i sambandet: Fly ned til under TMA snarest.

Etter landing:
– Sende sms som starter med kodeordet STOPP til bakkestasjon om at man har landet. ALLE må sende melding fra sin egen telefon.
Eksempel: «STOPP Ola Nordmann har landet».
– Alle turer hvor man har benyttet boksene må logges i Loggboka (http://no.flightlog.org/ ) med 3D-gps-logg. 1-10 sek. intervall.

God tur!